Bedrijven « Welkom bij Gewichtsconsulente Limburg
Gezond Gewicht – Gezond leven
Bel me voor meer informatie: 06-42061695

Bedrijven

Bedrijven
Mensen met overgewicht zijn vaker ziek en hebben dus een hoger ziekteverzuim dan mensen die op gewicht zijn. Gemiddeld hebben zij maar liefst 14 ziekte dagen meer en dat is bijna dubbel zoveel.

Als gewichtscoach ga ik langs bij bedrijven op lokatie. Veel werknemers blijken het te waarderen wanneer zij binnen het bedrijf de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van een gewichtsconsulent. Veelal krijgt men wel van een bedrijfsarts te horen dat men overgewicht heeft, maar een plan van aanpak om gezond en blijven te gaan afvallen blijft meestal achterwege.

Ik ben beschikbaar op lokatie wanneer uw bedrijf 3 of meer werknemers heeft die begeleiding wensen. De werknemers worden na elkaar behandeld op aansluitende tijden. Het tarief dat ik in rekening ben is € 65 per uur ex btw.

Voedingsadvies op lokatie

Als lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulent Nederland doe ik mee aan het programma Voedingsadvies op Lokatie.  Bedrijven en of zorgconsulenten kunnen mij inschakelen voor dit programma. Werknemers van een bedrijf volgen dan een programma dat in principe niet verschilt van mijn eigen programma.

De begeleiding wordt in een afbouwende structuur gegeven, zodat de cliënt/werkn emer steeds meer zelfstandig zijn voeding en leefstijl kan aanpassen. Maximaal binnen een jaar moet de client zijn of haar doel hebben bereikt.

Vergoeding

· Reistijd en reiskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking
· Het uurtarief is vastgesteld op € 60,= exclusief btw
· Afspraken worden per uur of per half uur ingepland
· Het totale pakket (1 intakegesprek, 20 vervolggesprekken inclusief evaluatie) kost
€ 605,= exclusief btw

De vergoeding is alleen geldig voor directe tijd, besteed aan het cliëntencontact.

PROGRAMMA

Wanneer een cliënt zich heeft aangemeld voor een begeleidingstraject, zal dat volgens een vastgestelde procedure doorlopen worden.

Voor het intakegesprek zal 1 uur worden ingepland. Voor de vervolgconsulten zal een half uur worden ingepland. In de eerste maand van de begeleiding vinden 4 consulten plaats, wat betekent dat de cliëntwekelijks wordt gezien.

In de 2e t/m 6e maand vinden 2 consulten per maand plaats (elke 2 weken)
In de 7e t/m 12e maand vindt 1 consult per maand plaats (elke 4 weken)
Na afloop van de 20 consulten vindt een evaluatie plaats.

Eetpatroon

Om een duidelijk beeld te krijgen van het eetpatroon van de cliënt, dient de cliënt een eetverslag bij te houden. Dit kan via een eetdagboek, maar veel mensen maken liever gebruik van mijn online pogramma. (Zie hier)

Metingen

De volgende bepalingen worden bij het eerste consult gedaan:
gewicht
lichaamslengte
tailleomtrek
BMI
lichaamsvet%

Het gewicht wordt bij ieder consult gemeten. De tailleomtrek, BMI en vet% worden iedere 4 consulten gemeten/bepaald.

Doelstelling

Samen met de cliënt wordt een reële doelstelling bepaald. In het behandelplan wordt opgenomen hoe die doelstelling zal worden gerealiseerd en welke subdoelen daaraan verbonden zijn.

Bepalen hoeveelheid energie en nutriënten

Aan de hand van alle verzamelde gegevens uit de basisregistratie, het huidige eetpatroon en de metingen, wordt bepaald hoeveel energie en nutriënten de cliënt dagelijks nodig heeft om op een gezonde wijze zijn of haar doel te verwezenlijken.

Educatieprogramma

Tijdens de vervolgconsulten wordt een educatieprogramma gevolgd, waarbij onder andere de volgende onderwerpen worden besproken:

Schijf van 5 / aanbevolen hoeveelheden

Er wordt uitgelegd hoe de schijf van 5 is opgebouwd en hoe deze kan worden toegepast in de dagelijkse voeding. Aan de hand van de aanbevolen hoeveelheden voedingsmiddelen, in combinatie met de bepaalde hoeveelheid energie en nutriënten voor de cliënt, worden voorbeelddagmenu’s samengesteld.

Energieleverende voedingsstoffen

De cliënt wordt uitgelegd welke voedingstoffen energie leveren. Er wordt verteld wat het verschil is tussen de energieleverende voedingsstoffen en hoe dit in een gezonde en verantwoorde voeding kan worden toegepast.

Ontbijten

Het belang van ontbijten wordt besproken. Er worden verschillende suggesties gedaan voor een gezond en voedzaam ontbijt. De cliënt wordt geleerd om dit in de praktijk toe te passen.

Lunch

Welke mogelijkheden zijn er voor de lunch, met name in de situatie op het bedrijf. Hoe gaat de cliënt om met alle verleidingen in de bedrijfskantine.

Variaties

Samen met de gewichtsconsulent gaat de cliënt op zoek naar variatiemogelijkheden voor de verschillende maaltijden. Door actieve betrokkenheid van de cliënt zal deze steeds meer zelfstandig keuzes kunnen maken in verantwoorde voeding.

Bewegen/ sporten

Besproken wordt het positieve effect van bewegen en sporten in het kader van gewichtsreductie en/of gewichtsbeheersing. Samen met de gewichtsconsulent zal de cliënt gaan zoeken naar mogelijkheden om meer bewegen in zijn/ haar leefpatroon te integreren. Ook zal ik advies geven over welke sporten en activiteiten het beste resultaat geven.

Etiketten lezen

De cliënt wordt geleerd wat er op verpakkingen staat, hoe dat moet worden gelezen en hoe dat kan worden gebruikt bij het maken van een juiste voedingskeuze.

Spijsvertering

Enige kennis over de spijsvertering wordt aan de cliënt overgebracht.

Feestjes/ vakanties

De cliënt krijgt mogelijkheden aangereikt om in andere situaties, zoals vakanties en feestjes een juiste keuze te kunnen maken, zodat gewichtsbeheersing bereikt kan worden.

Lightproducten en zoetstoffen

Voorlichting over lightproducten  en zoetstoffen en de voor- en nadelen hiervan zullen worden besproken met de cliënt. De cliënt zal worden geleerd om hierin een verantwoorde keuze te maken.

 

Vitaminen/ mineralen

Het belang van gezonde voeding en de voorziening in vitaminen en mineralen zal worden besproken. Van een aantal vitaminen en mineralen zal worden aangegeven in welke voedingsmiddelen deze veel voorkomen. Bij de intake wordt door de gewichtsconsulent een analyse gemaakt van de vitamine- en nmineraleninname van de cliënt. Als daar afwijkingen in voorkomen tov de aanbevolenhoeveelheden, dan zal door de gewichtsconsulent een advies worden gegeven over welke voedingsaanpassingen kunnen worden toegepast om de voeding optimaal te maken.

Snacks

Samen met de gewichtsconsulent gaat de cliënt bepalen welke tussendoortjes verantwoord zijn en passen binnen het voedingspatroon dat de cliënt zal gaan volgen.

Vezels

De gezondheidsvoordelen van vezels worden aan de cliënt uitgelegd. Er wordt bepaald of de cliënt voldoende vezels in de voeding gebruikt en of dat aanpassing behoeft. Eventueel wordt het voedingspatroon aangepast zodanig dat de vezelinname toereikend is. Aan de cliënt wordt uitgelegd welke voedingsmiddelen veel en welke weinig vezels bevatten.

Print Friendly

wat zou Mylene zeggen

gewichtsconsulente Mylene Ruyters

Laatste berichten

  • Automatisme Automatisme
    Hoe zorg je dat je nieuwe eetgedrag een automatisme wordt. Dit doe je...
  • Mijn radar Mijn radar
    Mijn radar Ik krijg vaak de vraag van klanten hoe het kan dat...

Uw BMINaar de BMi tabel »

© 2011-2023 All Rights Reserved